POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI MEBLOMART

 

Ochrona Twojej prywatności ma dla nas bardzo duże znaczenie, dlatego zbieranie i wykorzystanie informacji o Użytkownikach Internetowych (dalej „Użytkownik” lub „Klient”) strony Serwisu w domenie meblomart.com (dalej „Serwis”) i Sklepu Internetowego meblomart.com ograniczane jest do niezbędnego minimum, wymaganego do świadczenia przez nas usług na najwyższym poziomie. Za każdym razem, gdy odwiedzasz Serwis, podlegasz zasadom obowiązującej Polityki Prywatności. Dlatego prosimy, abyś się z nią zapoznał i sprawdził, czy akceptujesz jej zasady.

 

Niniejsza Polityka Prywatności (dalej: „Polityka”) przedstawia informacje dotyczące gromadzonych danych oraz zasad ich przetwarzania i wykorzystywania. Polityka ma charakter informacyjny, co oznacza, że nie jest ona dla Ciebie źródłem obowiązków.

 

 1. Kim jesteśmy?

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Serwisu jest Meblomart sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Przylep – Zakładowa 4 , 66-015 Zielona Góra wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 707321; NIP: 9731049250; REGON: 368911481 będąca jednocześnie Sprzedawcą (dalej „Administrator” lub „MEBLOMART”).

 1. Jakie dane zbieramy?

Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje, które można wykorzystać do pośredniej lub bezpośredniej identyfikacji konkretnej osoby.

Zebrane dane wykorzystywane są wyłącznie do umożliwienia nam realizacji zamówienia oraz skontaktowania się z Tobą. Nie masz obowiązku dostarczania MEBLOMART żądanych przez nas danych osobowych, ale jeśli tego nie zrobisz, możemy nie być w stanie zrealizować umowy, czy odpowiedzieć na Twoje pytania.

Administrator gromadzi Twoje dane osobowe również w przypadku, gdy kontaktując się z nim (pod adresem meblomart@meblomart.com lub pod numerem 692 832 817) podasz dobrowolnie swoje dane (imię, nazwisko, adres e-mail).

Podczas Twojej wizyty w Serwisie automatycznie (w sposób bierny) zbierane są dane techniczne, które standardowo zbierane są w związku z korzystaniem przez Użytkownika z sieci Internet (adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp.).

 

 1. W jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Przetwarzamy dane osobowe tylko w konkretnych i ograniczonych celach:

 • odpowiedzi na zapytania lub aby skontaktować się z Tobą i odpowiedzieć na Twoje pytania i/lub prośby;
 • zawarcia i realizacji Umowy o Świadczenie Usług (Konto) lub podjęcia działań na żądanie przyszłego Klienta przed jej zawarciem (Twoje dane przetwarzamy w celu prowadzenia Twojego Konta, abyś mógł cieszyć się z korzyści, które oferuje, np. podgląd statusu realizacji zamówień, dostępu do historii zakupów, składania zamówień bez konieczności każdorazowego wypełniania formularza, możliwości korzystania z rabatów i kodów produkcyjnych oraz umożliwienia Ci korzystania z innych usług dostępnych w Serwisie);
 • zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży, lub podjęcie działań na żądanie przyszłego Klienta przed jej zawarciem (Twoje dane osobowe są nam potrzebne do realizacji Twojego zamówienia i wykonania zawartej umowy – w szczególności potwierdzenia jego złożenia oraz zarezerwowania lub wysłania do Ciebie wybranego produktu, jak również w razie potrzeby skontaktowania się z Tobą w tej sprawie);
 • przyjmowania i rozpatrywania reklamacji;
 • prezentowania reklam, ofert lub promocji (rabatów) dot. produktów lub usług Meblomart;
 • oceny i analiza aktywności oraz informacji o Użytkowniku, w tym w ramach zautomatyzowanego przetwarzania Danych Osobowych (profilowanie), w celu prezentowania ogólnych reklam, ofert czy promocji (rabatów), dot. produktów lub usług Administratora, w sposób dostosowywany do zainteresowań danego Użytkownika (nie wpływając jednak istotnie na jego decyzje), w szczególności w celu analiz rynkowych i statystycznych;
 • dochodzenia roszczeń i obrona przed roszczeniami, również osób trzecich – w przypadku korzystania z większości funkcjonalności Sklepu Internetowego;
 • wypełnienia obowiązków prawnych wynikających z przepisów, np. podatkowych i rachunkowych, zwłaszcza w przypadku umów odpłatnych;
 • prowadzenia korespondencji, w tym udzielania odpowiedzi na Twoje wiadomości;
 • rozwijania i ulepszania naszych usług, metody komunikacji oraz funkcjonalności naszego Serwisu;
 • wykonywania pomiarów statystycznych;
 • zarządzania naszymi codziennymi potrzebami biznesowymi;
 • zapewnienia bezpieczeństwa usług.

Twoje dane osobowe przetwarzamy przede wszystkim dlatego, że jest to niezbędne do wykonania łączącej nas z Tobą umowy, a także w celu podjęcia na Twoje żądanie działań przed zawarciem umowy.

W niektórych przypadkach przetwarzania Twoich danych osobowych polegamy na tzw. prawnie uzasadnionym interesie. Taka podstawa do wykorzystania danych będzie stosowana tylko tam, gdzie jest to konieczne do osiągnięcia prawnie uzasadnionego interesu, na przykład w celu pomocy w wykonaniu umowy lub w celu optymalizacji Usługi i nie narusza Twoich praw jako osoby fizycznej. Ta podstawa prawna będzie wykorzystywana tylko w przypadkach, w których nie ma mniej inwazyjnego sposobu przetwarzania. Możemy zapewnić, że w przypadku wykorzystania prawnie uzasadnionego interesu jako podstawy do przetwarzania danych osobowych, zostanie to odnotowane i będziesz mieć prawo poprosić o te informacje.

Przetwarzamy również Twoje dane osobowe, gdy mamy obowiązek prawny do wykonania takiego przetwarzania.

 1. Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy przechowywać tak długo, jak długo będziemy ich potrzebować do celów, do których są przetwarzane. Twoje dane mogą zostać zachowane, abyśmy mogli kontynuować ulepszanie Usług, z których korzystasz. W zależności od zakresu Danych Osobowych i celów ich przetwarzania mogą być więc one przechowywane przez różny okres jednak w każdym przypadku decyduje dłuższy termin przechowywania Danych Osobowych.

Dane Osobowe będą przechowywane:

 1. przez okres korzystania Klienta ze sklepu internetowego (mogą zostać usunięte po 3 latach od ostatniej aktywności);
 2. do czasu wniesienia sprzeciwu przy działaniach marketingowych;
 3. gdy przepisy prawa (np. księgowe lub podatkowe) będą zobowiązywać Administratora do ich przetwarzania;
 4. przy Cookies (lub tożsamych technologiach), w zależności od kwestii technicznych, do czasu usunięcia tych plików przy pomocy ustawień przeglądarki / urządzenia (przy czym usunięcie plików nie zawsze jest tożsame z usunięciem Danych Osobowych uzyskanych za pośrednictwem tych plików);
 5. gdy Klient miał wobec Administratora jakiekolwiek roszczenia, w celu dochodzenia roszczeń przez Administratora bądź w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami osób trzecich, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.

Jeżeli kontaktowałeś się z nami, będziemy przechowywać te informacje jak długo jest to niezbędne ze względów prawnych lub związanych z rozliczalnością.

Przechowujemy określone dane, zbierane bezpośrednio w celu ukierunkowania działań, przez możliwie najkrótszy czas, po czym trwale je usuwamy. Będziemy aktywnie sprawdzać dane osobowe, które przechowujemy i bezpiecznie je usuwać lub w niektórych przypadkach anonimizować, gdy nie będzie już podstawy prawnej, aby je przechowywać.

 1. Jak chronimy Twoje dane osobowe?

Administrator uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia, stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych Twoich danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

 1. Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

W związku z prowadzeniem działalności wymagającej przetwarzania Twoje dane osobowe są ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych i sprzętu, operatorom pocztowym, bankom i instytucjom płatniczym, podmiotom świadczącym usługi doradcze w tym prawne lub księgowe, kurierom.

Korzystamy z usług podmiotów dostarczających nam narzędzi usprawniających naszą pracę, w szczególności do komunikacji wewnętrznej oraz wewnętrznego dzielenia się danymi bądź narzędzi do marketingu czy sprawniejszego zarządzania komunikacją elektroniczną (w tym mediów społecznościowych). W takich przypadkach wymagamy od podmiotów, którym udostępniamy Twoje dane osobowe zachowania poufności i bezpieczeństwa informacji oraz wykorzystania ich jedynie do zapewnienia nam danej usługi lub produktu.

Twoje dane osobowe mogą zostać ujawnione podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, w tym sądom i prokuraturom.

 1. Pliki Cookies

Wykorzystujemy mechanizm plików cookies / ciasteczek (zwanych dalej: „Cookies”).

Cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkowania, w tym portali i serwisów internetowych. Cookies zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalną nazwę. W Cookies przechowywane są informacje, które są często niezbędne do prawidłowego działania Serwisu. W Cookies może być przechowywany unikalny numer, który identyfikuje urządzenie Użytkownika, ale na jego podstawie nie jest ustalana Twoja tożsamość.

Korzystamy z Cookies w następujących celach:

 1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób korzystasz z Serwisu, co umożliwia ulepszanie jego struktury i zawartości;
 2. utrzymania sesji użytkownika (po zalogowaniu), dzięki czemu nie musisz na każdej podstronie internetowej danego Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 3. dostosowywania zawartości portali, serwisów i aplikacji do Twoich preferencji oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; np. Cookies pozwalają w szczególności rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do Twoich indywidualnych potrzeb;
 4. prezentacji reklam, m.in. w sposób uwzględniający zainteresowania Użytkownika.

Używamy dwóch rodzajów Cookies:

 • stałe - przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika;
 • sesyjne - pliki tymczasowe przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia Serwisu lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zwykle domyślnie dopuszcza przechowywanie informacji w formie Cookies i innych podobnych technologii w urządzeniu końcowym Użytkownika. Możesz jednak w każdym czasie dokonać zmiany tych ustawień. Z poziomu przeglądarki internetowej, z której korzystasz możliwe jest np. samodzielne zarządzanie Cookies. Przeglądarka umożliwia usuwanie Cookies. Możliwe jest również automatyczne blokowanie Cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej) w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej Użytkownika lub na poniższych stronach:

 

Ograniczenie stosowania plików Cookies może wpłynąć na niektóre dostępne funkcjonalności Serwisu.

Reklamodawcy i partnerzy współpracujący z nami mogą również korzystać z Cookies. Zachęcamy abyś zapoznał się z ich Polityką Prywatności.

 

 1. Jak można się z nami skontaktować?

Jeżeli masz pytania odnośnie Polityki lub chcesz skorzystać z praw określonych w Polityce, prosimy o kontakt:

 • e-mail: MEBLOMART@MEBLOMART.COM
 • : 692 832 817
 • adres: Przylep-Zakładowa 4, 66-015 Zielona Góra

 

 1. Dlaczego możesz się z nami skontaktować?

W odniesieniu do Twoich danych osobowych przysługuje Ci szereg praw dotyczących tego, jak dane te są przetwarzane. Masz prawo do:

 • dostępu do Twoich danych osobowych, w tym otrzymywania informacji, które dane osobowe są przetwarzane;
 • uzyskania kopii swoich danych osobowych;
 • przenoszenia Twoich danych osobowych, oznacza to, że w pewnych okolicznościach mogą być one przenoszone, kopiowane lub przesyłane elektronicznie;
 • żądania sprostowania, aktualizowania i ograniczenia przetwarzania danych osobowych (np. jeśli są one nieprawidłowe);
 • bycia zapomnianym, jeżeli sobie tego zażyczysz, a gromadzone przez nas dane osobowe nie będą już potrzebne do jakichkolwiek celów i nie będziemy prawnie zobowiązani do ich zachowania, zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby je usunąć, zniszczyć lub trwale pozbawić elementów pozwalających na identyfikację;
 • cofnięcia wyrażonej przez Ciebie zgody w dowolnym momencie, co nie będzie się wiązało z żadnymi negatywnymi konsekwencjami czy nieprzyjemnościami – jednak może pociągać za sobą brak możliwości korzystania z takich usług jak przykładowo otrzymywanie ofert, dla których świadczenia przepisy prawa wymagają od uzyskania zgody, jeżeli przetwarzanie danych odbywa się w takim przypadku w oparciu o Twoją zgodę; cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych dokonanego przed jej cofnięciem;
 • sprzeciwu, oznacza to, że możesz nas poprosić o zaprzestanie przetwarzania Twoich danych osobowych, a my zaprzestaniemy ich przetwarzania, jeśli będziemy działać na podstawie naszego własnego lub czyjegoś innego prawnie uzasadnionego interesu do przetwarzania Twoich danych osobowych, w szczególności wobec przetwarzania na potrzeby marketingu, w tym profilowania z wyjątkiem sytuacji, gdy możemy wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy nadrzędne wobec Twoich interesów, praw lub wolności lub Twoje dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczeń bądź obrony przed nimi;
 • do złożenia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

 

 1. Jak możesz domagać się realizacji swoich praw?

Wniosek dotyczący realizacji swoich praw możesz złożyć w formie pisemnej bądź drogą mailową na adres jak w pkt. 8 Polityki.

We wniosku powinieneś w miarę precyzyjnie określić, czego się domagasz, tj. w szczególności wskazać z jakiego uprawnienia chcesz skorzystać; jakiego procesu przetwarzania dotyczy Twoje żądanie; jakich celów przetwarzania dotyczy Twoje żądanie.

W przypadku, gdy nie będziemy w stanie ustalić treści żądania lub zidentyfikować osoby składającej wniosek w oparciu o otrzymane zgłoszenie, zwrócimy się do Ciebie o dodatkowe informacje niezbędne do ustalenia treści żądania lub potwierdzenia tożsamości.

 

Odpowiedzi na zgłoszenie udzielimy bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie jednego miesiąca od jego otrzymania. W razie potrzeby możemy termin ten przedłużyć o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. W takim wypadku w terminie miesiąca od otrzymania żądania poinformujemy o takim przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn opóźnienia.

Jeżeli zdecydujemy nie podejmować działań w związku ze zgłoszonym żądaniem, to niezwłocznie – najpóźniej w terminie miesiąca od otrzymania żądania – poinformujemy Cię o powodach niepodjęcia działań oraz o możliwości wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz skorzystania ze środków ochrony prawnej przed sądem. Informacje podawane są wolne od opłat. Jedynie w sytuacji, gdy żądania są ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój ustawiczny charakter, możemy: pobrać rozsądną opłatę, uwzględniając administracyjne koszty udzielenia informacji, prowadzenia komunikacji lub podjęcia żądanych działań albo odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem.

 

Jeśli żądanie zostało przekazane elektronicznie, w miarę możliwości informacje także są przekazywane elektronicznie, chyba że zażądasz innej formy.

 

 1. Czy przekazujemy Twoje dane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)?

W ramach korzystania przez Administratora z narzędzi wspierających jego bieżącą działalność, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w szczególności do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) lub innego państwa, w którym podmiot współpracujący z nami utrzymuje narzędzia służące do przetwarzania danych osobowych przy współpracy z Administratorem. Administrator przekazuje Twoje dane osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony.

 1. Czy wprowadzimy tu jakieś zmiany?

Aby upewnić się, że zawsze wiesz, w jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane osobowe, będziemy aktualizować niniejszą Politykę, aby odzwierciedlała wszelkie zmiany w sposobie przetwarzania danych osobowych. Możemy również wprowadzać zmiany zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów prawnych. Informacje o wprowadzanych zmianach zostaną umieszczone na stronie Serwisu.

 

Aktualna wersja Polityki obowiązuje od dnia 23.09.2020

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl